welkom bij rhineland ivden, arbeidsrechtelijk adviesbureau voor

arbeidsovereenkomsten - ontslagbegeleiding - ontbindingsprocedures

oude singel 250, 2312 RK Leiden

T 071 522 1838

F 071 522 1831

E rhineland@ivden.nl

 

de hieronder gepresenteerde 'checklist voor de werkgever' is naar beste kunnen opgesteld, maar voorziet natuurlijk niet in elke situatie

u kunt de checklist vrij gebruiken, mits met bronvermelding, maar steeds op eigen verantwoordelijkheid

wij staan u graag bij met op maat gesneden advies, tegen een uurtarief dat u mee zal vallenstap checklist voor de werkgever
voordat u iemand in dienst neemt, iets toezegt of tekent
1.1 heeft u een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort o.i.d.) van de werknemer?
1.2 staat daarop de handtekening 'voor origineel gezien' van uzelf of iemand die u volledig kunt vertrouwen?
1.3 idem, voor kopieën van diploma's die de a.s. werknemer bij zijn sollicitatie heeft gezegd te hebben
lees de arbeidsovereenkomst en kijk of het volgende er duidelijk in staat:
2.1 naam werkgever
2.2 inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
2.3 woonplaats werkgever
2.4 volledige naam werknemer
2.5 geboortedatum en -plaats
2.6 adres en woonplaats werknemer
2.7 adres(sen) waar het werk moet worden gedaan
2.8 soort werk dat gedaan moet worden, functieomschrijving
2.9 datum en tijdstip (uur) waarop het werk de eerste dag begint
2.10 aantal vakantiedagen, en (in geval van part-time) hoe berekend
2.11 opzegtermijn voor werkgever
2.12 opzegtermijn voor werknemer
2.13 hoogte salaris
2.14 wanneer salarisbetaling? (bijv. per week of per maand)
2.15 normaal (gemiddeld) aantal werkuren per week of per dag, dus zonder overwerk
2.16 neemt werknemer deel aan pensioenregeling van het bedrijf? (ja of nee)
2.17 proeftijd? (nooit langer dan twee maanden!)
2.18 is er een CAO van toepassing? Zo ja welke?
2a als het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) is:
2a.19 op welke datum eindigt de arbeidsovereenkomst?
2a.20 als geen vaste datum staat genoemd: kan de einddatum ondubbelzinnig en onafhankelijk van de wil van werkgever of werknemer worden vastgesteld?
2a.21 is de gemelde proeftijd (niet langer dan) toegestaan?
2a.22 weet u zeker dat het sluiten van een tijdelijk contract is toegestaan?
3.1 staat er onderaan de arbeidsovereenkomst

'opgemaakt te ....... (plaats), op ......... (datum)'

3.2 zijn plaats en datum ook ingevuld?
3.4 zijn er twee exemplaren van de arbeidsovereenkomst gemaakt?
3.5 heeft de werknemer alle bladzijden van (tenminste) een exemplaar getekend?
4 pas nu kunt u het andere exemplaar tekenen en dat ruilen voor dat van de werknemer
4a ofwel:

beide ongetekende exemplaren naar de werknemer sturen, met het volgende begeleidend schrijven:

'Hierbij de concept-arbeidsovereenkomst.

Wilt u zo goed zijn beide exemplaren te tekenen en ons er één terug te sturen. Wij sturen u daarvan een door ons getekende fotokopie.

Op de dag dat u in dienst treedt ligt er een origineel door u en ons getekend contract voor u klaar, tegen inlevering van het andere door u getekende originele exemplaar. U mag deze uitwisseling natuurlijk ook eerder op ons kantoor komen doen.

Uitdrukkelijk wijzen wij erop niet met u overeen te willen komen voordat een door u getekend contract in ons bezit is.'

© rhineland ivden 2000

overname, geheel of gedeeltelijk, is alleen toegestaan met bronvermelding